De opleiding ayurvedische massage bestaat uit 7 lessen van 2 uur.
Je kan een certificaat krijgen van El rayo, maar dan moet aan 7 stage-uren voldaan worden.

Het eerste stage-uur dient plaats te vinden in de week volgend op de laatste les.
Bij het eerste stage-uur breng je zelf een model mee of masseer je op de docent. Tijdens de daarop volgende stage-uren zal je masseren op cliënten.